Ergens in geloven is niet voor iedereen meer vanzelfsprekend. Zo is ook de inhoud van het christelijk geloof steeds onbekender aan het worden. Waarom zou je geloven? waarom zou jij je geloof baseren op wat er in de Bijbel beschreven staat? [verder lezen]

Wat betekent Pasen?

jesus

Pasen is het belangrijkste christelijke feest. Toch weten veel mensen niet meer wat er met Pasen gevierd wordt. Wat is de betekenis van het christelijke Paasfeest?

De kruisiging van Jezus

krusiiging

Een van de meest indrukwekkende momenten in het leven van Jezus is zijn kruisiging. Hoewel Jezus veel aanhangers had en populair was bij het volk kwam er toch een einde aan Zijn leven. Hoe kon dit gebeuren?

Wie is Jezus?

jesus

Bijna iedereen kent de naam Jezus. Zelfs nu, 2000 jaar na zijn dood, wordt zijn naam nog steeds iedere dag door vele miljoenen in de mond genomen. Soms met eerbied maar ook als stopwoord. Jezus heeft met zijn woorden en daden tot op de dag van vandaag impact op levens van mensen. Hij blijkt een blijvende impact op de wereld te hebben. Hoe zou dat toch komen? Wie is deze persoon? Wie is Jezus?

De opstanding van Jezus

leeg graf

Jezus’ opstanding uit de dood is de kern van het christelijk geloof. Hoe staat het verhaal in de Bijbel en wat betekent het?

Geloof, hoop en liefde

geloof hoop liefde

De woorden geloof, hoop en liefde zijn voor de meeste mensen wel bekend. Het zijn woorden die afkomstig zijn uit de Bijbel. In 56 na Christus schreef Paulus aan de christelijke kerk in Korinthe een brief. In deze brief schrijft hij over de liefde. Hij zegt: ‘Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde’.

Christelijke feestdagen

kalender

Door de feestdagen van het christendom te bekijken leer je veel van de betekenis van deze godsdienst. De betekenis van elke christelijke feestdag staat in dit artikel beschreven. Als je alle feestdagen bekijkt dan zul je zien dat de persoon Jezus Christus steeds centraal staat. Tijdens iedere christelijke feestdag staat Hij centraal.

De geloofssprong

Er zijn veel argumenten te geven zijn voor de betrouwbaarheid van de Bijbel en het bestaan God. Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat het bestaan van God niet zomaar te bewijzen valt. Er is een keuze nodig in je leven om te gaan geloven. Voor veel mensen is of was dit geen vanzelfsprekende keuze. Deze keuze wordt ook wel de geloofsprong genoemd. Er komt namelijk voor iedereen een moment dat je een keuze moet maken. Geloof je het wel of niet? Waag je de sprong wel of niet?