/Jezus Christus

De hemelvaart van Jezus

Na Zijn opstanding uit de dood ontmoet Jezus Zijn discipelen verschillende keren. Na enige tijd (40 dagen) verliet Hij hen. Hij ging niet naar een andere plaats op de aarde maar naar Zijn Vader in de hemel. We lezen in de Bijbel dat Hij van een berg opsteeg naar de hemel. Zijn discipelen waren hier [...]

De hemelvaart van Jezus2018-04-03T10:28:52+00:00

Jezus en de Heilige Geest

Toen Jezus de aarde verliet beloofde Hij aan zijn discipelen de komst van de Heilige Geest. Je vraagt je misschien af waarom Jezus niet op de aarde bleef. Het zou toch juist fantastisch zijn als Jezus nu nog op de aarde zou rondlopen. Dan zou Hij zelf iedereen kunnen overtuigen dat Hij de Zoon van [...]

Jezus en de Heilige Geest2018-04-03T10:28:52+00:00

De boodschap van Jezus

Direct aan het begin van zijn evangelie vat Marcus de boodschap van Jezus samen in zijn eigen woorden: “De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie“ (Marcus 1:15). De rest van wat Jezus vertelde, is eigenlijk de uitleg en de illustratie van deze ene zin. “De tijd [...]

De boodschap van Jezus2018-04-03T10:28:57+00:00

Waarom zou jij je druk maken om Jezus?

Hieronder vind je een aantal goede redenen om je druk te maken om Jezus. Ze zijn regelrecht afkomstig uit het gelijknamige boekje van Michael Green. Omdat Hij echt bestaan heeft Jezus heeft echt bestaan. Hij is geen sprookjesfiguur en echt niet verzonnen. Ook de historische wetenschap kan niet meer om zijn bestaan heen. Er zijn [...]

Waarom zou jij je druk maken om Jezus?2018-04-03T10:28:57+00:00

De kruisiging van Jezus

Een van de meest indrukwekkende momenten in het leven van Jezus is zijn kruisiging. Hoewel Jezus veel aanhangers had en populair was bij het volk kwam er toch een einde aan Zijn leven. Hoe kon dit gebeuren? Binnengehaald als een koning In de Bijbel staat dat Jezus een paar dagen voor Zijn kruisiging door het [...]

De kruisiging van Jezus2018-04-03T10:28:57+00:00

Het leven van Jezus

De geboorte van Jezus Ongeveer 2000 jaar geleden werd Jezus Christus geboren. Het klassieke kerstverhaal laat ons zien hoe Jezus geboren werd in een stal. Geen wieg was er voor Hem weggelegd, het enige dat gebruikt kon worden was een voederbak. De jeugd van Jezus Over de jeugdjaren van Jezus is niet veel bekend. Eigenlijk [...]

Het leven van Jezus2018-04-03T10:28:57+00:00

De opstanding van Jezus

  Jezus’ opstanding uit de dood is de kern van het christelijk geloof. Dat is het ook altijd geweest. Alle schrijvers in het Nieuwe Testament, Jezus’ directe volgelingen en degenen die later tot geloof kwamen, waren daarvan overtuigd: Jezus is niet meer dood, maar Hij leeft! Zij zagen dat Jezus zijn werk voortzette in de [...]

De opstanding van Jezus2018-04-03T10:28:58+00:00

Wie is Jezus?

Bijna iedereen kent de naam Jezus. Zelfs nu, 2000 jaar na zijn dood, wordt zijn naam nog steeds iedere dag door vele miljoenen in de mond genomen. Hetzij met eerbied, hetzij als stopwoord. De jaartelling hebben we aan Hem te danken en over niemand zijn zoveel boeken geschreven, films, muziek, en kunst gemaakt als over Jezus. [...]

Wie is Jezus?2019-01-28T09:33:04+00:00