“Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

Een bijzonder uitspraak van Jezus. Hij nodigt ons uit om naar Hem toe te komen. Hij vraagt alle mensen die vermoeid zijn en/of een last hebben te dragen om naar Hem toe te komen. De vraag is natuurlijk of jij gebukt gaat onder vermoeidheid en/of een last? Dit kunnen allerlei dingen zijn. Je kan bijvoorbeeld zorgen hebben in je leven. Jezus nodigt je uit om deze zorgen bij Hem neer te leggen. Ook kan je je druk maken over fouten die in je leven hebt gemaakt. Jezus nodigt je uit om deze fouten aan Hem te vertellen en bij Hem neer te leggen. Zo zijn er natuurlijk meer dingen te noemen. Jezus nodigt ons allemaal uit om al deze zaken naar Hem toe te brengen.

Jezus beloofdt rust, echte rust, voor iedereen die dat wil.