Petrus wordt hersteld door Jezus helende liefde

Petrus is een leerling van Jezus. Op de avond voor dat Jezus sterft, vindt er een belangrijke gebeurtenis in het leven plaats. Het zal hem zijn hele leven bijblijven. Wanneer Jezus is gevangen genomen wordt Petrus herkend als leerling van Jezus. Petrus ontkend dit tot drie keer toe. Hij verloochent Jezus.

Johannes 20:15-19

Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’  Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’

In Getsemané

“Als ze U allemaal verlaten dan zal ik bij U blijven.” Dat is wat Petrus tegen Jezus zei vlak voor dat Jezus gevangen zou genomen worden. Een paar uur later wordt aan Petrus gevraagd of hij bij Jezus hoort. Tot drie keer toe verraadt Petrus Jezus. Hij kent Hem niet. Dat is de achtergrond van het verhaal dat we hebben gelezen.

Petrus

Petrus is één van de meest bekende en aansprekende leerlingen van Jezus. Hij is gepassioneerd voor zijn Heer en Petrus ontvangt daarom ook een belangrijke leidinggevende plek binnen de kring van volgelingen. Het is alleen Petrus die Jezus hard laat vallen wanneer Hij wordt gevangen genomen. Hij helpt Jezus niet en vlucht maar ontkent daarna tot drie keer toe dat hij bij Jezus hoort. Het verhaal in Johannes beschrijft een ontmoeting tussen Jezus en Petrus. Het is een ontmoeting die na de verloochening, de kruisiging en opstanding van Jezus plaats vind. Jezus vraagt drie keer naar Petrus’ liefde. Dit grijpt terug op de drievoudige verloochening van Petrus. Petrus bekent drie keer zijn liefde voor Jezus. Jezus geeft daarop zijn leidinggevende plek weer terug.

Herstel

Volgens mij gaat dit verhaal om twee dingen: Als eerste wil Jezus de positie van Petrus in het midden van de groep discipelen herstellen. Jezus wil laten zien dat Petrus nog steeds tot de kring van Zijn volgelingen hoort en niet minder is dan de anderen. Dat is ook de reden dat Jezus de woorden ‘weid mijn schapen’ gebruikt. Jezus geeft heel duidelijk aan dat Petrus net zoals de andere leerlingen van Jezus een taak heeft om voor. Als tweede wil Jezus de relatie met Petrus herstellen. Het doel van het lijden en sterven van Jezus is niet de vergeving op zichzelf. Het gaat om het herstel tussen God en mens. Geloven is relationeel.

Jezus heeft Petrus al vergeven

Drie keer vragen: Waarom denkt u dat Petrus drie keer aan Petrus de vraag stelt? Doet Hij dat om Petrus even te laten zweten? Wil Jezus het er even goed inwrijven? De manier waarop Jezus met Petrus omgaat zegt veel. Jezus is helemaal geen onvoorwaardelijke ‘knuffelaar’. Hij zegt niet zomaar ‘zand erover’. Hij neemt op een liefdevolle manier de misstap van Petrus serieus. Dat is van belang voor zowel Jezus als Petrus. Tussen Jezus en Petrus moet het goed komen. Daarna kunnen ze verder.

Familiediner

We keken aan het begin van deze meeting naar een stukje uit het familiediner. Wat zagen we daar gebeuren? De moeder leek geen moeite met het vergeven van haar dochter. Maar er moest wel een confrontatie komen. Het moest uitgesproken worden. De dochter erkende haar fouten en gaf aan dat ze spijt had. En…ze sprak uit dat ze van haar moeder hield. Zo belangrijk! Tijdens deze meeting willen we ontdekken hoe het zit met de vergevende liefde van Jezus. Hij heeft alle reden om Petrus ooit nog toe te laten in de kring van volgelingen. Daar kiest Jezus niet voor. Jezus wil van Petrus horen dat hij Hem lief heeft. Het moet goed komen tussen Jezus en Petrus. Dat maakt Petrus geschikt om zijn rol te vervullen. Zoals het tussen Petrus en Jezus goed kwam moet het ook tussen Jezus en onszelf goed komen. De liefde van Jezus en de manier waarop Hij met ons wil omgaat is vandaag niet anders.

Een tandartsgeloof

Nadat Jezus Petrus weer in ere hersteld gebruikt Hij het beeld van het weiden van schapen om Petrus iets duidelijk te maken. Jezus acht Petrus nog steeds in staat om leiding te geven. Niet volmaaktheid maar afhankelijkheid en liefde stelt Jezus als eis. De woorden is vers 18 zijn alleen niet zulke prettige woorden. De rol die Petrus krijgt gaat hem wat kosten.

Waar sta jij?

Waar sta jij? Hoewel dit verhaal over Jezus en Petrus gaat zegt het veel over hoe God met ons om wil gaan.

Johannes 6:35

'Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.' Het lijkt een vreemde vergelijking. Wie vergelijkt zichzelf nu met brood? Daar heeft Jezus [...]

De toekomst van het christendom

De afgelopen jaren is de kerk in Nederland behoorlijk afgenomen. Christenen maken zich daar wel eens zorgen over. Zal de kerk wel blijven? Toch is er in de kerk veel vertrouwen dat het goed komt. Jezus heeft namelijk beloofd altijd bij de kerk [...]

Hoe zit het met de kerk?

Het woord kerk heeft vandaag de dag niet al te positieve associaties. Dat heeft vooral te maken met negatieve herinneringen die mensen hebben wanneer ze het woord kerk horen. Maar is daar alles wel mee gezegd? Wat is de kerk, waar dient [...]

2019-03-15T16:39:55+01:00