Is God een man of een vrouw?

Is God eigenlijk een man of en vrouw? In de geschiedenis is men er altijd van uitgegaan dat God mannelijk is. Nu de rol van de vrouw de laatste eeuwen sterk verandert is komt de vraag naar de mannelijkheid van God ook steeds vaker ter sprake. Is God nu eigenlijk een man of een vrouw, en wat maakt het uit?

Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament wordt mannelijke taal over God gebruikt. Het griekse woord theos is zonder twijfel mannelijk. Daarnaast worden vrijwel altijd mannelijke vergelijkingen gemaakt. Zo wordt God vader, koning of herder genoemd. De vraag is natuurlijk of je met deze vergelijkingen dus moet concluderen dat God een man is?

Wanneer we deze vraag proberen te beantwoorden moeten we goed begrijpen dat we dit niet kunnen doen door God te vergelijken met ons onderscheid tussen vrouwen en mannen. Het onderscheid dat mensen maken tussen de sexen is vaak gebaseerd op seksualiteit. Aan God kan geen mannelijke of vrouwelijke seksualiteit worden toegeschreven. Het Oude Testament vermijdt ook zorgvuldig om te spreken over God in seksuele termen of beschrijvingen. Juist omdat in de cultus van heidense volken om Israƫl heen seksualiteit wel een grote rol speelde in de godenwereld.

God overstijgt het menselijk onderscheid over het menselijke vaderschap en moederschap. God is geen man en geen vrouw; Hij is God. Hij overstijgt het menselijk vaderschap en moederschap. Niemand is vader zoals God Vader is.

De wortels van het christendom

Het christendom bestaat ongeveer 2000 jaar. Dit betekent overigens niet dat de wortels van het christendom niet veel ouder zijn. De wortels van het christendom zijn diep verankerd in het Jodendom. Iedereen die zich in het christendom wil verdiepen moet eigenlijk ook [...]

2019-03-16T13:08:46+01:00
Ga naar de bovenkant