[ecp code=”AddThis”]

Nu bijna de hele wereld bedreigd wordt door het Coronavirus stellen wij allemaal vragen over onze eigen veiligheid. Waar zijn we op dit moment echt veilig? Heel verstandig kiezen we op dit moment voor weinig mogelijk fysiek contact zodat we zoveel mogelijk onderlinge besmetting kunnen voorkomen. We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat ouderen en kwetsbaren niet ziek worden. In Psalm 91 wordt ook gesproken over veiligheid. Het is een lied geschreven door een dichter die moeite en gevaar ervaart. Daarbij laat de schrijver van dit lied een rotsvast vertrouwen zien. Hij schuilt bij God en weet zich bij Hem echt veilig.

Psalm 91:1-6

1. Als je bescherming zoekt bij de Allerhoogste God,
ben je helemaal veilig.
2. Ik zeg tegen de Heer:
“Bij U ben ik zo veilig als in een schuilplaats,
zo veilig als in een burcht.
U bent mijn God. Ik vertrouw op U.”
3. Want Hij redt je uit de vallen die de duivel voor je opzet.
Hij redt je van dodelijke ziektes.
4. Hij beschermt je onder zijn vleugels.
Bij Hem ben je veilig.
Zijn trouw beschermt je als een schild, als een pantser.
5. Je hoeft niet bang te zijn.
Niet voor gevaren die je ’s nachts bedreigen.
Niet voor pijlen die overdag op je afgeschoten worden.
6. Niet voor ziekte die in het donker op je loert.
Niet voor de dood die je midden overdag aanvalt.

Je hoeft niet bang te zijn

De tekst van dit lied is prachtig. We hoeven niet bang te zijn want God beschermt ons. Maar betekent dit dan dat we niet bang hoeven te zijn voor het Coronavirus? Is het zo dat wanneer je op God vertrouwt dat je dan niet ziek kan worden? Nee, ik denk dat we deze psalm zo niet moeten lezen. Ik ben er van overtuigd dat God ons heel concreet kan beschermen tegen gevaar. Het betekent echter niet dat we ons roekeloos moeten gedragen of niet ziek kunnen worden. Ook mensen die op God vertrouwen kunnen ziek worden. In deze psalm ontmoeten we iemand die gevaar op zijn pad ziet komen maar weet dat hij op God kan vertrouwen. Deze gedachte is in dit lied heel krachtig. We hoeven niet bang te zijn. In de moeilijkste omstandigheden kunnen we bij Hem schuilen.

Angst, onzekerheid en verdriet

Bij het lezen van deze psalm zou je zomaar kunnen denken dat gevoelen van angst, onzekerheid en verdriet er niet moeten zijn. Wanneer je op God vertrouwt hoef je immers niet bang te zijn. Alleen zijn angst, onzekerheid en gevoel van onveiligheid  heel normaal in moeilijke situaties. Het is ook niet de bedoeling om deze te onderdrukken. Ze mogen er zijn. Daarnaast laat de schrijver van deze psalm zien dat het wel mogelijk is om daar doorheen te vertrouwen op God. En dat gevoelens van angst dan ook kunnen worden weggenomen.

God is er bij

Hierboven staan alleen de eerste zes verzen van Psalm 91. Wanneer je de hele psalm in zijn geheel leest, komt heel stellig naar voren dat God in moeite, pijn en verdriet niet ver weg is. Hij staat niet op een afstand te kijken maar is op een intieme manier dichtbij. Wie God aanroept midden in zijn of haar nood mag weten dat Hij verhoort. Uiteindelijk zijn we wanneer we bescherming zoeken bij God helemaal veilig!

Voel jij je onveilig? Lees de eerste zes verzen van Psalm 91 een paar keer en weet dat deze woorden wijzen naar God waarop we mogen vertrouwen en ons onder Zijn vleugels beschermt.