Jezus Christus

[ecp code=”AddThis”]

Jezus Christus is de centrale figuur binnen het christelijk geloof. Wanneer je meer wilt weten over het christendom dan kan je niet om Jezus heen. Het woord christenen verwijst ook naar Christus. Het betekent: zij die bij Christus (Jezus) horen. De reden dat Jezus zo belangrijk is, kan niet in een paar zinnen uitgelegd worden. Heel kort gezegd wordt in de manier hoe Jezus hier op aarde leefde en hoe Hij stierf Gods liefde zichtbaar.

 

De hemelvaart van Jezus

De hemelvaart van Jezus

[ecp code="AddThis"] Na Zijn opstanding uit de dood ontmoet Jezus Zijn discipelen verschillende keren. Na enige tijd (40 dagen) verliet Hij hen. Hij ging niet naar een andere plaats op de aarde maar naar Zijn Vader in de hemel. We lezen in de Bijbel dat Hij van een...

Jezus en de Heilige Geest

Jezus en de Heilige Geest

[ecp code="AddThis"] Toen Jezus de aarde verliet beloofde Hij aan zijn discipelen de komst van de Heilige Geest. Je vraagt je misschien af waarom Jezus niet op de aarde bleef. Het zou toch juist fantastisch zijn als Jezus nu nog op de aarde zou rondlopen. Dan zou Hij...

De boodschap van Jezus

De boodschap van Jezus

[ecp code="AddThis"] Direct aan het begin van zijn evangelie vat Marcus de boodschap van Jezus samen in zijn eigen woorden: “De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie“ (Marcus 1:15). De rest van wat Jezus vertelde,...

Waarom zou jij je druk maken om Jezus?

Waarom zou jij je druk maken om Jezus?

[ecp code="AddThis"] Hieronder vind je een aantal goede redenen om je druk te maken om Jezus. Ze zijn regelrecht afkomstig uit het gelijknamige boekje van Michael Green. Omdat Hij echt bestaan heeft Jezus heeft echt bestaan. Hij is geen sprookjesfiguur en echt niet...

De kruisiging van Jezus

De kruisiging van Jezus

Een van de meest indrukwekkende momenten in het leven van Jezus is zijn kruisiging. Hoewel Jezus veel aanhangers had en populair was bij het volk kwam er toch een einde aan Zijn leven. Hoe kon dit gebeuren? Binnengehaald als een koning In de Bijbel staat dat Jezus een...

Het leven van Jezus

Het leven van Jezus

[ecp code="AddThis"] De geboorte van Jezus Ongeveer 2000 jaar geleden werd Jezus Christus geboren. Het klassieke kerstverhaal laat ons zien hoe Jezus geboren werd in een stal. Geen wieg was er voor Hem weggelegd, het enige dat gebruikt kon worden was een voederbak. De...

De opstanding van Jezus

De opstanding van Jezus

[ecp code="AddThis"] Jezus’ opstanding uit de dood is de kern van het christelijk geloof. Dat is het ook altijd geweest. Alle schrijvers in het Nieuwe Testament, Jezus’ directe volgelingen en degenen die later tot geloof kwamen, waren daarvan overtuigd: Jezus is niet...

Wie is Jezus?

Wie is Jezus?

[ecp code="AddThis"] Bijna iedereen kent de naam Jezus. Zelfs nu, 2000 jaar na zijn dood, wordt zijn naam nog steeds iedere dag door vele miljoenen in de mond genomen. Hetzij met eerbied, hetzij als stopwoord. De jaartelling hebben we aan Hem te danken en over niemand...