[ecp code=”AddThis”]

Na Zijn opstanding uit de dood ontmoet Jezus Zijn discipelen verschillende keren. Na enige tijd (40 dagen) verliet Hij hen. Hij ging niet naar een andere plaats op de aarde maar naar Zijn Vader in de hemel. We lezen in de Bijbel dat Hij van een berg opsteeg naar de hemel. Zijn discipelen waren hier getuige van. Ze bleven net zolang kijken tot Jezus door de wolken voor hun zicht verdwenen was. Waarom ging Jezus eigenlijk weg? Had Hij niet beter kunnen blijven? Als Hij nog op aarde was dan zou Hij zich aan iedereen kunnen laten zien. In eerste instantie komen deze gedachten misschien bij je op. Toch deed Jezus het op deze manier en dat had alles te maken met de komst van de Heilige Geest. Deze kwam (werd uitgestort) tien dagen later met Pinksteren.

In de Bijbel wordt beschreven hoe Jezus werd opgenomen in de hemel. Naast het doel om ruimte te maken voor Zijn plaatsvervanger (Heilige Geest) heeft de hemelvaart ook nog meerdere betekenissen. Zo is voor christenen het ook een troostrijke wetenschap dat de gelovigen ook een toekomst hebben in de hemel.