[ecp code=”AddThis”]

Bijna iedereen kent de naam Jezus. Zelfs nu, 2000 jaar na zijn dood, wordt zijn naam nog steeds iedere dag door vele miljoenen in de mond genomen. Hetzij met eerbied, hetzij als stopwoord. De jaartelling hebben we aan Hem te danken en over niemand zijn zoveel boeken geschreven, films, muziek, en kunst gemaakt als over Jezus. Wereldwijd geloven anderhalf miljard mensen in Hem. En jaarlijks trekken duizenden mensen naar onbekende streken om over Hem te vertellen. Ze geven huis en haard op voor een leven in primitieve omstandigheden. Nog steeds worden duizenden mensen geëxecuteerd omdat ze in Jezus geloven. Zij weigeren hun geloof op te geven – ook al worden ze vreselijk gemarteld en bedreigd. Hoe bestaat het dat ze dat voor hun geloof over hebben?

Mysterieuze invloed

Jezus heeft kennelijk een ongekende mysterieuze invloed. Daar kan niemand omheen. Wat is dat toch? Volgens veel mensen heeft Jezus niet echt bestaan. Ze denken dat Hij een sprookjesfiguur is, net als Assepoester. Of een volksheld uit een of andere legende. Jammer genoeg weten veel mensen niet meer precies wie Jezus was. Terwijl Jezus juist een persoon is die het onderzoeken waard is. Wat we ook over het christendom denken, we kunnen niet om de anderhalf miljard mensen heen op aarde die hun geloof baseren op een historische persoon: Jezus. Hij was geen sprookjesfiguur, geen legendarische held, maar net als Napoleon en Julius Caesar een echte persoon uit de geschiedenis.

Het leven van Jezus

De bijbel bestaat uit allemaal verschillende boeken. Vier van deze boeken beschrijven de geschiedenis van Jezus. 2000 jaar geleden werd Jezus geboren in een timmermansgezin. Hij woonde in het plaatsje Nazareth en bracht hier ook zijn jeugd door. Toen Hij ongeveer de dertig had bereikt trok Hij met een groep volgelingen door Israël. Hij sprak over geloven in God, over vrede en over hoe mensen met elkaar om moeten gaan. Nadat Hij drie jaar door Israël had getrokken werd Hij opgepakt en door Romeinse soldaten gekruisigd.

Bronnen buiten de Bijbel

Niet alleen in de bijbel wordt er over Jezus geschreven. In heel veel oude boeken uit de tijd van Jezus kan je over Hem lezen en al deze boeken zijn het er over eens, of ze nu christelijk, Romeins of Joods zijn, ze vertellen allemaal dezelfde boodschap: Jezus heeft echt bestaan. Jezus heeft dus echt bestaan. Maar waarom is Hij nu zo belangrijk en bekend geworden? Waarom heeft Hij nog steeds zoveel invloed? Jezus is niet zo bekend geworden omdat Hij van hoge afkomst was of zoiets. Hij was de zoon van Jozef en Maria, een zeer eenvoudig timmermansgezin. Daar zit het hem dus niet in? Waarin dan wel?

Het verhaal is niet af

Eigenlijk was de levensbeschrijving van Jezus zonet nog niet af. Want na zijn dood aan een kruis gebeurde er nog meer. De grootste gebeurtenis moest nog komen. Nadat Hij drie dagen in een graf gelegen had stond Hij op uit de dood.

Overwinning op de dood

Christenen stellen het eigenlijk allemaal nog veel sterker. Zij zeggen niet alleen dat Jezus bestaan heeft, maar dat Hij nog steeds bestaat. Christenen geloven dat Jezus, nadat Hij door de Romeinen gekruisigd was, is opgestaan uit de dood. Dat Hij zich daarna verschillende keren heeft laten zien aan Zijn volgelingen. Na zijn opstanding gaf Hij Zijn volgelingen de opdracht om de Kerk te stichten en om aan iedereen op de wereld van Hem te vertellen. Als je om je heen kijkt zie je dat Zijn volgelingen deze opdracht opgevolgd hebben want bijna in elke stad of plaats is er wel een kerk waar mensen bij elkaar komen in de naam van Jezus.

De kloof

Belangrijk is het om nog even stil te staan bij de kruisiging van Jezus en Zijn opstanding uit de dood. Waarom is het feit dat Jezus opstond uit de dood nu zo belangrijk? Hij deed dit om een straf te dragen. Hij deed dit om een straf te dragen die mensen eigenlijk verdiend hebben. Heel de geschiedenis door en ook vandaag nog doen mensen dingen die niet juist zijn in de ogen van God. We bestelen elkaar, doen elkaar pijn en verdriet, we liegen en als het volgens ons nodig is gebruiken we ook geweld tegen elkaar. Als je het journaal luistert of kijkt merk je dat ik het hier allemaal nog maar zacht uitdrukt. Doordat mensen deze dingen elkaar en God aandoen is er een kloof tussen God en de mens ontstaan. Jezus Christus is de enige die de ontstane kloof tussen God en ons kan overbruggen. Daarom kwam Hij op aarde, stierf HIj tenslotte een wrede dood aan het kruis, maar droeg op die manier de straf voor onze fouten en zonden. Hij overbrugde daarmee de kloof tussen God en ons.

Jezus is er nog steeds

Aan het begin van dit artikel vroegen we ons af waarom Jezus zo’n enorme invloed heeft. We hebben ontdekt dat Jezus echt heeft bestaan en nog steeds bestaat. Hij bestaat nu nog steeds en is in de hemel. Hij ging terug naar de hemel toen Hij opstond uit de dood nadat Hij gekruisigd was door de Romeinen.

Jezus serieus nemen?

Als heel veel mensen zich druk maken om Jezus moeten wij ons dan ook druk maken om Jezus? Ik denk het wel! Als Jezus zo belangrijk is voor deze mensen dan kan Hij dat ook zijn voor jou en mij. Jezus vraagt een antwoord. Niet alleen een antwoord van mensen hier heel ver weg, of mensen die vroeger leefden of mensen die in een kerk zitten. Jezus vraagt ook van jou een keuze in je leven. Geloven in Hem is hetzelfde als een keuze maken. Geloven betekent: er op vertrouwen dat het waar is wat Jezus heeft gedaan en wat Hij zegt. Jezus vraagt iedereen om een keuze en als je voor Hem kiest dan maakt Hij je leven zoals God het vanaf het begin bedoeld heeft.