Een van de meest indrukwekkende momenten in het leven van Jezus is zijn kruisiging. Hoewel Jezus veel aanhangers had en populair was bij het volk kwam er toch een einde aan Zijn leven. Hoe kon dit gebeuren?

Binnengehaald als een koning

In de Bijbel staat dat Jezus een paar dagen voor Zijn kruisiging door het volk als een koning de hoofdstad Jeruzalem werd binnengehaald. Hoe is het mogelijk geweest dat Jezus nog geen week later ter dood werd gebracht? Tijdens het leven van Jezus had Hij behalve volgelingen ook vijanden. De geestelijke leiders van het volk zagen in Hem eerder een bedreiging dan dat ze geloofde dat Jezus de beloofde Verlosser was. Ze stoorden zich vooral aan Zijn uitspraken over de wet en dat Hij Zich de Zoon van God noemde. Dit was in hun ogen regelrechte Godslastering. Gedurende de jaren dat Jezus preekte en wonderen deed groeide de haat bij de geestelijke leiders steeds sterker. In de Bijbel lezen we dan ook dat ze op een gegeven moment besluiten om Jezus te doden. Alleen moesten ze nu nog het goede moment afwachten.

Gevangen en gekruisigd

Dat moment kwam vlak voordat het Joodse feest Pascha gevierd werd. Ze namen Jezus gevangen en brachten Hem zo snel mogelijk naar de Romeinse gouverneur Pilatus. Dit gebeurde allemaal in de nacht en op de vroege morgen. Hoewel Pilatus bleef volouden dat Jezus onschuldig was op alle aanklachten bezweek hij voor de druk van de geestelijke leiders. Jezus werd gekruisigd op de heuvel Golgotha net buiten de poort van Jeruzalem. Kruisiging was een manier van terechtstellen die veel gebruikt werd door de Romeinen. De veroordeelde persoon werd vastgespijkerd aan een kruis om te sterven aan uitputting en uitdroging. Een verschrikkelijke manier om te sterven.

Waarom?

Veel mensen vandaag de dag vragen zich af waarom Jezus moest sterven. In de tijd van Jezus stelden veel mensen deze vraag ook. Zij dachten dat Jezus de lang door God beloofde Verlosser was die het volk zou redden van de Romeinen. Nu zagen ze Hem aan het kruis hangen waaraan Hij zou gaan sterven. Was Hij dan toch niet de Verlosser? Hebben we achter de verkeerde aangelopen? Hoe kan Hij nu nog de beloofde Verlosser zijn? Waarom moest Jezus aan een kruis sterven? Had dit allemaal niet op een andere manier kunnen gebeuren?

Vrijwillig gekruisigd

Jezus ging vrijwillig aan het kruis. Hij heeft Zich geen enkel moment verzet tegen Zijn kruisiging. Op zich is dit vreemd gedrag voor een man die het volk kwam verlossen van de Romeinse overmacht. Jezus is en was alleen niet gekomen om te strijden tegen de Romeinse tirannie. Zijn kruisdood was een strijd tegen de tirannie van de zonde. Door te sterven als de Zoon van God nam Hij de straf van de zonden van de wereld op Zich. Hij ging de strijd aan en heeft deze ook gewonnen. Het kruis was niet het einde van Jezus’ leven. Er kwam een vervolg. Hij stond na drie dagen weer op uit de dood. De overwinning was behaald!\

hoe is jezus gedood
jezus stierf
jezus dood
jezus god
christelijk geloof
god zelf
joodse leiders

waar is jezus gekruisigd
heilig grafkerk
jezus gekruisigd
hebreeuwse woord