Mijn naam is Henk Boerman. In 2001 ben ik begonnen met de opzet van deze website. In mijn gesprekken met klasgenoten, vrienden en collega’s kwam regelmatig geloven, het leven, God en de persoon Jezus Christus ter sprake. In deze gesprekken werden mij vragen gesteld waar ik niet altijd een direct en goed antwoord op wist. Om mij zelf te voeden zocht ik naar antwoorden op vragen van anderen en die bij mij zelf leefden. In deze zoektocht naar antwoorden kwam ik er achter dat er toen voor mij weinig relevante informatie op het internet beschikbaar was (dat is overigens inmiddels heel anders). Het was voor mij aanleiding om te starten met deze website.

Deze website gaat over geloven. Daarbij neem ik de persoon van Jezus Christus als uitgangspunt. Via de verschillende artikelen probeer ik zo eenvoudig mogelijk te informeren. Daarnaast wil ik via de website ook nadenken over wat het belang is van geloven? Wat hebben jij en ik aan de woorden en daden van Jezus? Waarom is het voor jou en mij zinvol om in een oud boek als de bijbel te lezen?

Op het moment ben ik werkzaam als coördinator van de missionaire projecten van de IZB. Dit is een organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland gericht op. Van 2006 tot 2015 heb ik als missionair werker en/of evangelist in de nieuwbouwwijk Oosterheem in Zoetermeer gewerkte. Ik coördineerde daar het ontmoetingscentrum Perron 61 en was daar de voorganger in een nieuwe christelijk gemeente. Door al onze activiteiten heen bouwde we daar aan een nieuwe christelijke gemeente gericht op mensen zonder kerkelijk binding.

Het schrijven op deze website en mijn dagelijkse werkzaamheden doe ik vanuit de overtuiging dat God in de persoon van Jezus mij lief heeft. Uit de liefde die ik van God ontvang wil ik ook delen. In de ontmoetingen met mensen door er te zijn en via deze website met woorden.

Ik hoop dat deze site iets voor jou kan betekenen!

Henk Boerman