[ecp code=”AddThis”]

De christelijke feestdagen spelen een belangrijke rol in de jaarplanning van ons allemaal. Het zijn immers dagen waarop we vrij zijn en waar de meeste van ons ook iets vieren. Door naar de de feestdagen van het christendom te bekijken leer je veel van de betekenis van deze godsdienst. De betekenis van de christelijke feestdagen staan hieronder beschreven. Als je alle feestdagen bekijkt dan zie je dat de persoon Jezus Christus steeds centraal staat. Voor de lezers die zich verder willen verdiepen in achtergronden van de verschillende christelijke feestdagen zijn bij elke feestdag links gegeven naar pagina’s met extra informatie.

De christelijke feestdagen zijn niet voorgeschreven of direct terug te vinden in de Bijbel. De inhoud van de dagen zijn wel direct ontleent aan verhalen of gebeurtenissen in de Bijbel. De christelijke kerk koos door de tijd heen om gebeurtenissen bijzonder te vieren. Vaak werden bestaande (heidense) feesten gebruikt en omgevormd tot christelijke feestdag.

Advent

De periode voor Kerst wordt de periode van advent genoemd. Dit is de periode waarin christenen toeleven naar de komst en geboorte van Jezus Christus. Letterlijk betekent advent ook ‘komst’. Het is een periode van verwachten.

Kerst (25 en 26 december)

Met Kerst vieren christenen de geboorte van Jezus. Christenen geloven dat Jezus, de Zoon van God, kwam als mens naar de aarde om de mensheid te verlossen van zonde en ongerechtigheid. De geboorte van Jezus is dus heel belangrijk. Het gaat niet om de geboorte van zomaar iemand. Het is God zelf die heel dichtbij mensen komt.

Goede Vrijdag

Jezus kreeg tijdens Zijn leven op aarde zowel volgelingen als vijanden. Op een vrijdag voor het Joodse paasfeest werd Jezus door de Romeinen gekruisigd op de berg Golgotha bij de stad Jeruzalem. Deze terechtstelling heeft voor christenen grote waarde. Christenen geloven dat Jezus Christus vrijwillig aan het kruis ging om de zonden van mensen op Zich te nemen. Jezus dood heeft dus een grote betekenis. Aan deze gebeurtenis wordt op Goede Vrijdag gedacht. De kruisiging Pasen (de eerste zondag na Goede vrijdag) Vreemd genoeg was de dood van Jezus niet het einde van Zijn leven. Na drie dagen stond Jezus op uit de dood. Op deze manier overwon de Zoon van God de dood en zorgde voor een eeuwig perspectief voor de mensheid.

Stille zaterdag

De dag tussen Goede Vrijdag en Pasen is geen feestdag maar heeft wel een naam. Deze dag wordt stille zaterdag genoemd. Het is de dag waarop niet gebeurd en Jezus in het graf verbleef.

Pasen

Het Paasfeest zou je de belangrijkste christelijke feestdag kunnen noemen. Niet omdat de andere niet belangrijk zijn maar zonder Pasen is er eigenlijk geen christelijk geloof. Om wat er op Pasen gevierd wordt is het dat christenen geloven in verlossing, redding en een hoopvolle toekomst. Christenen geloven dat op Pasen Jezus opstond uit de dood. Op Pasen wordt deze overwinning letterlijk ‘gevierd’. Het is dus een meer dan feestelijke dag.

Vastentijd

Van oudsher wordt door Rooms katholieken ook een vastentijd opgenomen in de jaarkalender. Vanaf Aswoensdag start een veertig dagen durende vastentijd. Dit werd en wordt op heel verschillende manieren ingevuld. Ook onder protestanten wordt steeds vaker gekozen voor een vastentijd voorafgaand aan Pasen. Dit komt voor in allerlei varianten. Je kan bijvoorbeeld je richten op minder eten maar je kan ook kiezen voor veertig dagen geen sociale media. De bedoeling is om je gedurende een periode iets te ontzeggen om ruimte te maken voor God in je leven. Dat kan dus op veel verschillende manieren.

Hemelvaartsdag(de 40e dag na Pasen)

Veertig dagen na Zijn opstandig uit de dood ging Jezus terug naar God, Zijn Vader. Hij ging terug en zal op Gods tijd op dezelfde manier terugkeren. Voor zijn leerlingen was dit ingewikkeld. Hoe moesten zij nu verder? Jezus antwoordt hierop wordt gevierd met Pinksteren: de komst van de Heilige Geest als plaatsvervanger van Jezus Christus.

Pinksteren(de 10e dag na Hemelvaart)

Na de Hemelvaart van Jezus kwam de Heilige Geest naar de aarde. We lezen in het bijbelboek Handelingen dat de Heilige Geest de eerste christenen vulde. De Geest kan je zien als de manier waarop God dichtbij mensen is en aan het werk is in de wereld.

Christelijke stromingen

De bovenstaande christelijke feestdagen worden door alle christelijke stromingen gevierd. Tegelijk zijn er ook verschillen te noemen. Orthodoxe christenen vieren bijvoorbeeld om andere momenten hun feestdagen. Rooms Katholieken vieren de feestdagen doorgaans op dezelfde data als protestanten. Daarnaast hebben Rooms Katholieken nog andere feestdagen die verbonden zijn aan verschillende heiligen uit de christelijke traditie.