De vier weken voor Kerst wordt door christenen de periode van advent genoemd. Het woord komt van adventum (Latijns) en betekent komst. Het is een periode voor het daadwerkelijke Kerstfeest waarin we ons voorbereiden op de komst van Jezus Christus. Dat is immers de betekenis van kerst: De geboorte van Jezus vertelt ons het verhaal van God die mens wordt. De zondagen voor kerst heten eerste, tweede, derde en vierde zondag van de Advent. In veel kerken wordt dit zichtbaar gemaakt door elke zondag een kaars aan te steken. In een kandelaar staan dan vier kaarsen. Op de vierde zondag, in de week van het kerstfeest, branden dan alle vier de kaarsen.

Verwachting

Hoewel we in de periode voor Kerst nadenken en uitzien naar de geboorte van Jezus Christus, gaat het om meer. De verwachting is niet alleen verlangen naar het Kerstfeest van dit jaar. Het gaat ook om het verlangen naar Gods toekomst. Tweeduizend jaar geleden kwam Jezus en veranderde dat de wereldgeschiedenis. We leven nu alleen nog steeds in een gebroken wereld die uitziet naar echte vrede. Jezus beloofde om terug te komen en Zijn nieuwe wereld helemaal werkelijkheid te laten worden.

Hij komt!

We leven naar het Kerstfeest toe. We kijken uit naar het feest van de geboorte van Jezus Christus. Tijdens het Kerstfeest vieren we dat Jezus naar deze aarde komt. Maar tegelijkertijd kijken we uit naar het moment dat Hij weer komt. Hij komt!

advent betekenis
wat is de betekenis van advent
vierde zondag vóór kerstmis
vier zondagen
christelijk religieus seizoen
woord advent
grote kaars aangestoken