Jeremia 29:11-12

“Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren.”

Heeft God nu eigenlijk wel het beste met de mens voor? Er is namelijk nog zoveel ellende, pijn en moeite in de wereld. Als God liefde is…
Deze tekst uit de bijbel laat een God zien die heel persoonlijk betrokkenen is bij mensen. Moet je lezen wat God hier zegt: Ik heb jullie geluk voor ogen. God heeft ons geluk voor ogen. Hij heeft jouw geluk voor ogen.
De toekomst is hoopvol omdat God zich ermee bemoeit. Hij ziet ook dat deze wereld gebroken is en dat het niet altijd makkelijk is om te leven. Daarom zegt heeft Hij het ook over ‘aanroepen en bidden’. Hij wil geroepen worden en Hij zal luisteren. Niet om zomaar onze wensen te vervullen maar om ons een gelukkige en hoopvolle toekomst te geven.

MattheĆ¼s 11:28-30

"Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want [...]

2019-03-16T12:45:14+01:00