De Bijbel is niet zomaar een boek. Eigenlijk is het geen boek maar een hele bibliotheek van maar liefst 66 boeken. Het zijn geschiedenisboeken, levensbeschrijvingen, gedichten, profetieën, brieven, enz. De Bijbel is ook een heel oud boek. Sommige stukken zijn zo’n 3500 jaar geleden geschreven. Dit betekent overigens niet dat de Bijbel niet meer van betekenis is in onze tijd. Iedereen die de Bijbel leest zal zien dat de woorden nog steeds van toepassing zijn op ons leven.

Niet uit de hemel komen vallen

De Bijbel, zoals we die in boekvorm kennen, is niet kant en klaar uit de hemel komen vallen. Tussen het ontstaan van het eerste en laatste Bijbelboek liggen meer dan 1000 jaar. Het is een eenheid en verzameling van losse en heel verschillende geschriften. De Bijbel is een unieke verzameling geschriften. Het woord ‘Bijbel’ is afgeleid van het Griekse biblia dat ‘boeken’ betekent. Die boeken bevatten de heilige geschriften van joden en christenen. Het gedrukte en gebonden boek zoals wij dat kennen heeft twee delen, 66 boeken, honderden hoofdstukken en duizenden verzen. Dit boek, dat tegelijkertijd een eenheid is en een verzameling van losse en heel verschillende geschriften, heeft een lange geschiedenis. Vele van de gebeurtenissen, godsdienstige wetten en leefregels, verhalen, liederen, ideeën, profetieën en spreuken zijn eerst van generatie op generatie mondeling doorgegeven.

Verschillende schrijvers

Naar men aanneemt zijn de boeken van de Bijbel in een periode van ruim 1000 jaar, ongeveer tussen 1000 v.C. en 100 n.C. op verschillende momenten en plaatsen op schrift gesteld. Talloze schrijvers hebben de teksten geschreven, overgeschreven en bewerkt of aangevuld met andere teksten of verhalen. Dat gebeurde met de hand, op papyrus of perkament. Niet alle teksten zijn bewaard gebleven. Ook zijn ze niet allemaal goed genoeg bevonden om tot een definitieve verzameling (canon) van teksten te gaan behoren. Pas na langdurige en ingewikkelde processen werd uiteindelijk vastgesteld welke boeken voldoende gezag en authenticiteit hadden om definitief deel uit te maken van de Heilige Schrift.