Eigenlijk is het niet mogelijk om de geschiedenis van het christendom in een artikel weer te geven. Toch doe ik hier een poging om de belangrijkste momenten te beschrijven. Jezus Het christendom begint met de persoon Jezus Christus. Hij is de kern en om Hem draait het allemaal. Het christendom gelooft dat God als mens in Jezus Christus naar de aarde kwam. Daar leefde Jezus als mens zoals God het eigenlijk bedoeld had vanaf de schepping. Jezus sprak wijze woorden, genas zieken en zorgde voor de armen. Het hoogtepunt van Zijn leven was Zijn sterven en opstanding uit de dood. Op deze gebeurtenis en de betekenis ervan is het christendom gebaseerd.

Het Jodendom
Toch moeten we een stapje terug doen in de tijd om de hele geschiedenis van het christendom te beschrijven. Het christendom is voortgekomen uit het Jodendom en daar dus nauw aan verbonden. Wil je meer over het Jodendom lezen? Klik dan op de onderstaande link. De eerste kerken Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Jezus de eerste kerk stichtte door het samenbrengen van Zijn volgelingen. In de Bijbel lezen we dat deze groep na het vertrek van Jezus naar Zijn Vader bleef samenkomen. We lezen dat ze liefde hadden voor elkaar en dat ze bleven volhouden met bidden. Ook zorgden ze voor de armen en hadden ze een belangrijke missie: de verspreiding van het goede nieuws van Jezus Christus.

Paulus
De persoon Paulus is enorm belangrijk geweest voor de verdere ontwikkeling van het christendom. In eerste instantie was Paulus een fel tegenstander van Jezus en Zijn volgelingen. Totdat Jezus Hem zelf inschakelde voor de verspreiding van het christendom. Op het moment dat Paulus op weg was om volgelingen van Jezus te arresteren en doden verscheen Jezus zelf aan hem. Vanaf dat moment werd Paulus een gedreven volgeling van Jezus Christus. Hij bezocht heel veel verschillende volken in de wereld (Midden-Oosten en Europa) om te vertellen over het goede nieuws van Jezus Christus. Zo werd de kerk steeds groter en uitgebreider. In de Bijbel vind je een groot aantal brieven die door Paulus zijn geschreven naar de gemeentes die gesticht werden in de wereld. Ook vandaag de dag worden deze brieven veel gelezen. Ze vertellen over allerlei zaken over het geloof en bieden troost en kracht.

Vervolgingen
Hoewel de kerk snel uitbreidde wil dit niet zeggen dat iedereen blij met dit verschijnsel was. De eerste 300 jaar van het christendom is er voornamelijk tegenstand gekomen van verschillende Romeinse keizers. Veel christenen zijn vervolgd en gedood omdat ze Jezus Christus volgden. Constantijn de Grote In het jaar 311 zorgde Constantijn de Grote ervoor dat het christendom de staatsgodsdienst werd. Voor het eerst kregen christenen de volledige vrijheid om hun geloof te belijden. Deze periode is enorm belangrijk geweest voor de ontwikkeling van het christendom. We zien vanaf deze tijd dat er enorm veel kerken gebouwd worden. De Middeleeuwen De Middeleeuwen is de tijd van de ridders en kastelen. Deze periode wordt ook wel eens een donkere periode van de kerk genoemd. Natuurlijk bleef de kerk bestaan en waren er nog gelovigen. Alleen werden kerkelijke zaken vaak beïnvloedt door politieke zaken en andersom. Er was veel corruptie en er ontstonden dwalingen in de kerk. In de geschiedenisboeken zou je de indruk kunnen krijgen dat in deze periode niets goeds is gebeurd. Dit is echter niet waar. Er zijn tijdens deze periode ook veel positieve dingen gebeurt. Onder andere de ontwikkeling van muziek en andere kunst.

De kruistochten
De kruistochten worden herinnerd als een zwarte bladzijde in het christendom. Hoewel niet alle kruistochten het doel hadden om dood en verderf te zaaien is dit wel vaak gebeurd. De Reformatie De Reformatie is een periode waarin verschillende mensen hun ongerustheid tegen de kerk uitte. Verschillende dwalingen en tegenstrijdigheden in de kerk werden aan de kaak gesteld. Deze periode heeft een enorme invloed gehad op de verdere geschiedenis van de kerk. In deze tijd is het onderscheid Rooms-katholieken en Protestanten ontstaan.

De kerk van de laatste jaren
In het Westen lijkt het niet erg goed te gaan met de kerk. De afgelopen tientallen jaren zijn het aantal kerkgangers afgenomen. In de de derde wereld zien we echter een grote uitbreiding van de kerk. In Afrika en Azië zien we een kerk die maar blijft groeien en groeien.