Het christendom bestaat ongeveer 2000 jaar. Dit betekent overigens niet dat de wortels van het christendom niet veel ouder zijn. De wortels van het christendom zijn diep verankerd in het Jodendom. Iedereen die zich in het christendom wil verdiepen moet eigenlijk ook iets weten van de geschiedenis van het Jodendom. Veel christelijke overtuigingen zijn namelijk terug te voeren op gebeurtenissen uit het Oude Testament (zie ‘de Bijbel’). Je snapt dat ik in dit artikel niet de hele Joodse geschiedenis kan vertellen. Het hoognodige zal ik vermelden.

Het begin
De schepping is het begin van de wereld. God besloot om het heelal, de aarde, planten, dieren en de mens te maken. Alles maakte God uit niets. De schepping was goed en God was er tevreden over. God had contact met de mens en andersom. Totdat het mis ging. De mens werd ongehoorzaam en ging zijn eigen gang. Vanaf dat moment leven God en de mens niet meer zo dicht bij elkaar als in het begin.

De Aartsvaders
Later in de Bijbel komen de Aartsvaders in beeld. De eerste was Abraham die door God werd geroepen om naar een ver land te verhuizen. Dit land werd Kanaän genoemd en is het huidige Palestina. Voor de Joden is dit een belangrijke geschiedenis want uit Abraham zou het volk van de Joden voortkomen. Abraham kreeg een land beloofd door God waar het volk van de Joden zou gaan wonen. Dit land zou in de geschiedenis steeds weer voorkomen als ‘het beloofde land’. Jozef in Egypte Jozef was de zoon van Jacob (een kleinkind van Abraham). Wat met Jozef gebeurde is heel wonderlijk. Hij werd door zijn broers verkocht aan slavenhandelaren zodat ze hem kwijt waren. Ze hadden namelijk nogal een hekel aan hem omdat zijn vader hem voortrok. Jozef belande in Egypte terecht en via een wonderlijke weg werd hij de belangrijkste man na de Farao in Egypte. Een boeiend verhaal waarin God een speciaal plan had met Jozef. Uiteindelijk kon Jozef doordat hij in Egypte woonde zijn hele familie van de dood redden toen in Palestina een hongersnood heerste. Zo kwam de hele familie van Jozef (de Joden) naar Egypte. Mozes en de uittocht uit Egypte De Joden bleven in Egypte. Toen Jozef stierf kwam er ook een andere Farao aan de macht. Deze farao was minder aardig voor de Joden en zette ze als slaven aan het werk. Dit duurde ongeveer 400 jaar voort. Totdat God besloot om in de grijpen en gaf Mozes de opdracht om met Gods hulp de Joden uit Egypte te bevrijden. Dit gebeurde ook zoals God het wilde. God bracht het volk door de woestijn naar het beloofde land. Dit duurde wel wat langer dan gepland was. Het volk klaagde veel in de woestijn en was vaak ongehoorzaam aan God. Daarom gaf God een straf aan het volk. Pas na 40 jaar rondzwerven in de woestijn mochten ze het beloofde land binnen gaan. Het beloofde land Na 40 jaar rondzwerven mochten de Joden hun land binnen gaan. In de woestijn hadden de Joden ook de wet van God gekregen. Je kent ze misschien nu nog als de Tien Geboden. Op deze manier konden de Joden op een goede manier samenleven in dankbaarheid aan God.

De Messias
De naam van Jezus is nog niet voorgekomen in dit artikel. Jezus is toch de kern van het christendom? Alles wat hierboven beschreven staat gebeurde voor dat Jezus hier rondliep op aarde. Toch heeft Hij er alles mee te maken. God beloofde aan de Joden dat er eens Iemand zou komen die een echt koninkrijk zou stichten waar het altijd vrede zou zijn. De Joden noemde dit de ‘Messias’. Vol verwachting werd er honderden jaren uitgekeken naar Zijn komst. Het tragische is dat toen Jezus kwam de religieuze Joden niet geloofde dat Hij de Messias was. Zij wezen Hem af en doen dat vandaag de dag ook nog. Jezus had natuurlijk ook veel Joodse aanhangers en samen met niet-joodse volgelingen van Hem hebben ze het goede nieuws van Jezus verspreid. Het is overigens niet zo dat God Zich heeft afgekeerd van de Joden. Hij heeft dit volk in de geschiedenis uitgekozen en zal altijd een speciale band met hen hebben. In de uiteindelijk plannen van God in de toekomst zal Hij de Joden nauw betrekken.