Een manier van leven

‘Ik vind het geloof wel mooi en Jezus is ook wel oké. Maar waarom zijn er binnen het christelijk geloof zoveel regeltjes? Ik heb daar niets mee en dat gaat ook niet gebeuren’. Het zijn de woorden van een jongen waarmee ik sprak. Hij was van huis uit niet bekend met het christelijk geloof maar wilde er wel meer van weten. Hij zag mooie dingen die hem aantrokken maar alle ‘regeltjes’ waren een belemmering voor hem om zich verder te verdiepen.

Voor veel mensen is het christelijk geloof niet meer dan een verzameling leerstellingen, regels en voorschriften. Op die manier wordt geloof vooral als beperkend beleefd. Toen ik kort geleden in een overleg aangaf dat wij als Perron 61 niet meedoen aan Halloween kreeg ik de reactie: “O ja, jullie mogen dat niet.” Zelf beleef ik dat als een bewuste keuze maar anderen als een beperking. Het is het beeld dat veel mensen van het christelijk geloof hebben.

In Lucas 10:25-37 lezen we over een ontmoeting tussen een wetgeleerde en Jezus. De wetgeleerde wil Jezus op de proef stellen. Hij wil kijken of Jezus alles wel goed volgens de regels doet. Hij vraagt zich af aan welke regels hij zich moet houden om deel te krijgen aan het eeuwige leven. Jezus vraagt wat er in de wet staat en de man antwoordt met de samenvatting van de wet van God. God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. Omdat de wetgeleerde zich realiseert dat de eis om de ander lief te hebben als jezelf veel strenger is dan hem lief is, stelt hij een nieuwe spitsvondige vraag: ‘Wie is mijn naaste?’ De wetgeleerde zoekt naar een gesloten antwoord waaruit een regel of voorschrift te halen is. Jezus gaat hier niet in mee en vertelt het bekende verhaal over de barmhartige Samaritaan.

In dit bijbelgedeelte gaat het natuurlijk over het helpen van anderen in nood. Maar tegelijkertijd loopt er ook een ander verhaal doorheen. Jezus wil ook het denken in regels en wetten corrigeren. In het vertellen van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan laat Jezus de bedoeling achter de geboden over de naastenliefde zien. Het gaat uiteindelijk om de verandering van ons hart en karakter. Ze willen ons op het spoor zetten van het leven zoals God het bedoeld heeft. In gehoorzaamheid samen met God leven.

De geboden van God wijzen ons de weg. Maar het gaat uiteindelijk om ons hart en de keuzes die we maken. Het christelijk geloof is geen verzameling leerstellingen en regels. Het is een manier van leven in verbondenheid met God en het volgen van Jezus Christus.

De laatste week van Jezus

In de Bijbel wordt veel aandacht gegeven aan de laatste week van Jezus. Deze week wordt ook wel de goede week of stille week genoemd. Hoewel deze week vaak omschreven wordt als de laatste week van Jezus klopt dit niet. [...]

Geloven is dwaas

Ik merk regelmatig dat mensen het christelijk geloof vreemd, raar of dwaas vinden. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Het christelijk geloof is een vreemd geloof. Er zijn elementen van dit geloof die niet te begrijpen zijn. Hoe [...]

De geschiedenis van het christendom

Eigenlijk is het niet mogelijk om de geschiedenis van het christendom in een artikel weer te geven. Toch doe ik hier een poging om de belangrijkste momenten te beschrijven. Jezus Het christendom begint met de persoon Jezus Christus. Hij is de kern en [...]

2019-03-15T16:37:06+01:00
Ga naar de bovenkant