Een manier van leven

‘Ik vind het geloof wel mooi en Jezus is ook wel oké. Maar waarom zijn er binnen het christelijk geloof zoveel regeltjes? Ik heb daar niets mee en dat gaat ook niet gebeuren’. Het zijn de woorden van een jongen waarmee ik sprak. Hij was van huis uit niet bekend met het christelijk geloof maar wilde er wel meer van weten. Hij zag mooie dingen die hem aantrokken maar alle ‘regeltjes’ waren een belemmering voor hem om zich verder te verdiepen.

Voor veel mensen is het christelijk geloof niet meer dan een verzameling leerstellingen, regels en voorschriften. Op die manier wordt geloof vooral als beperkend beleefd. Toen ik kort geleden in een overleg aangaf dat wij als Perron 61 niet meedoen aan Halloween kreeg ik de reactie: “O ja, jullie mogen dat niet.” Zelf beleef ik dat als een bewuste keuze maar anderen als een beperking. Het is het beeld dat veel mensen van het christelijk geloof hebben.

In Lucas 10:25-37 lezen we over een ontmoeting tussen een wetgeleerde en Jezus. De wetgeleerde wil Jezus op de proef stellen. Hij wil kijken of Jezus alles wel goed volgens de regels doet. Hij vraagt zich af aan welke regels hij zich moet houden om deel te krijgen aan het eeuwige leven. Jezus vraagt wat er in de wet staat en de man antwoordt met de samenvatting van de wet van God. God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. Omdat de wetgeleerde zich realiseert dat de eis om de ander lief te hebben als jezelf veel strenger is dan hem lief is, stelt hij een nieuwe spitsvondige vraag: ‘Wie is mijn naaste?’ De wetgeleerde zoekt naar een gesloten antwoord waaruit een regel of voorschrift te halen is. Jezus gaat hier niet in mee en vertelt het bekende verhaal over de barmhartige Samaritaan.

In dit bijbelgedeelte gaat het natuurlijk over het helpen van anderen in nood. Maar tegelijkertijd loopt er ook een ander verhaal doorheen. Jezus wil ook het denken in regels en wetten corrigeren. In het vertellen van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan laat Jezus de bedoeling achter de geboden over de naastenliefde zien. Het gaat uiteindelijk om de verandering van ons hart en karakter. Ze willen ons op het spoor zetten van het leven zoals God het bedoeld heeft. In gehoorzaamheid samen met God leven.

De geboden van God wijzen ons de weg. Maar het gaat uiteindelijk om ons hart en de keuzes die we maken. Het christelijk geloof is geen verzameling leerstellingen en regels. Het is een manier van leven in verbondenheid met God en het volgen van Jezus Christus.

De toekomst van het christendom

De afgelopen jaren is de kerk in Nederland behoorlijk afgenomen. Christenen maken zich daar wel eens zorgen over. Zal de kerk wel blijven? Toch is er in de kerk veel vertrouwen dat het goed komt. Jezus heeft namelijk beloofd altijd bij de kerk [...]

Karma

Iemand vroeg mij naar Karma. Hoe kijk jij daar naar? Is karma te combineren met christelijk geloof? Zijn er overeenkomsten? De vraag zette mij aan het denken. Ik was op de hoogte van de gedachte van oorzaak en gevolg achter het begrip [...]

Is God een man of een vrouw?

Is God eigenlijk een man of en vrouw? In de geschiedenis is men er altijd van uitgegaan dat God mannelijk is. Nu de rol van de vrouw de laatste eeuwen sterk verandert is komt de vraag naar de mannelijkheid van God ook [...]

2019-03-15T16:37:06+01:00