God is onvergelijkbaar

‘God is onvergelijkbaar’, antwoordde ik. ‘Voor mijzelf is Jezus Christus niet te vergelijken en de enige optie’. Deze uitspraak deed ik tijdens een bezoek aan een vrouw. Tijdens ons gesprek spraken we over haar leven. ‘Ik weet al precies wat voor antwoord je gaat geven op mijn verhalen’, zei ze tegen mij. ‘Jullie hebben overal een antwoord op maar daar kan ik niets mee’, voegde ze er aan toe. De toon was gezet. De vrouw die ik bezocht, had net verteld welke verliezen zij in haar leven had ervaren en vroeg zich af waarom dit haar allemaal moest overkomen. Hoewel ze aangaf al te weten wat ik ging zeggen, leek ze toch te wachten op mijn antwoord. ‘Eerlijk gezegd heb ik geen mooie woorden te spreken op wat u mij zojuist verteld hebt’, zei ik. ‘Net zoals u het niet weet ben ik ook niet in staat op u uit te leggen waarom dit u is overkomen’.

In een wereld waarin zoveel ellende en gebrokenheid is en waarin het christelijke geloof één van de vele (geloofs)keuzes is, vind ik het niet altijd gemakkelijk om het evangelie ter sprake te brengen. Wanneer mensen hun levensverhaal vertellen en ze veel leed hebben meegemaakt ben ik voorzichtig om er snel een mooie pleister van geloof over heen te plakken. Tegelijkertijd geloof ik heel sterk in de helende werking van het evangelie voor ieder mens. Daar wil ik graag over vertellen maar niet door de denkwijze, overtuiging of religie van de ander aan te vallen.

Later in het gesprek vroeg deze vrouw aan mij wat voor mij reden was om vast te blijven houden aan het christelijk geloof. ‘Volgens mij is God onvergelijkbaar’, antwoordde ik haar. ‘Ik kan heel veel leren van andere overtuigingen en denkwijzen maar God is in alles onvergelijkbaar en dat heeft alles met Jezus Christus te maken. Hij maakt in Zijn woorden en daden het verschil’.

Over de gedachte van de onvergelijkbare God las ik bij de missionaris en theoloog Vinoth Ramachandra. In zijn geboorteland Sri Lanka werkte hij veel met Hindoes. Naar aanleiding van Jesaja 45:22 zegt hij: ‘In onze multiculturele, veelkleurige tijd is het niet eenvoudig om exclusief over God te spreken. Maar iedere missionaire religie moet welke zulke claims maken. Hoe kan het anders verspreiden?’ Het is niet de bedoeling om de levenswijze of overtuiging van mensen te bestrijden met evangelie. Het gaat om een uitnodiging van een onvergelijkbare God.

Keer terug naar mij en laat je redden,
ook jullie aan de einden der aarde;
want ik ben God, er is geen ander.
(Jesaja 45:22)

God is onvergelijkbaar

‘God is onvergelijkbaar’, antwoordde ik. ‘Voor mijzelf is Jezus Christus niet te vergelijken en de enige optie’. Deze uitspraak deed ik tijdens een bezoek aan een vrouw. Tijdens ons gesprek spraken we over haar leven. ‘Ik weet al precies wat voor antwoord [...]

Schuilen bij God

Nu bijna de hele wereld bedreigd wordt door het Coronavirus stellen wij allemaal vragen over onze eigen veiligheid. Waar zijn we op dit moment echt veilig? Heel verstandig kiezen we op dit moment voor weinig mogelijk fysiek contact zodat we [...]

Is God een man of een vrouw?

Is God eigenlijk een man of en vrouw? In de geschiedenis is men er altijd van uitgegaan dat God mannelijk is. Nu de rol van de vrouw de laatste eeuwen sterk verandert is komt de vraag naar de mannelijkheid van God ook [...]

2019-03-15T16:30:04+01:00