God is onvergelijkbaar

‘God is onvergelijkbaar’, antwoordde ik. ‘Voor mijzelf is Jezus Christus niet te vergelijken en de enige optie’. Deze uitspraak deed ik tijdens een bezoek aan een vrouw. Tijdens ons gesprek spraken we over haar leven. ‘Ik weet al precies wat voor antwoord je gaat geven op mijn verhalen’, zei ze tegen mij. ‘Jullie hebben overal een antwoord op maar daar kan ik niets mee’, voegde ze er aan toe. De toon was gezet. De vrouw die ik bezocht, had net verteld welke verliezen zij in haar leven had ervaren en vroeg zich af waarom dit haar allemaal moest overkomen. Hoewel ze aangaf al te weten wat ik ging zeggen, leek ze toch te wachten op mijn antwoord. ‘Eerlijk gezegd heb ik geen mooie woorden te spreken op wat u mij zojuist verteld hebt’, zei ik. ‘Net zoals u het niet weet ben ik ook niet in staat op u uit te leggen waarom dit u is overkomen’.

In een wereld waarin zoveel ellende en gebrokenheid is en waarin het christelijke geloof één van de vele (geloofs)keuzes is, vind ik het niet altijd gemakkelijk om het evangelie ter sprake te brengen. Wanneer mensen hun levensverhaal vertellen en ze veel leed hebben meegemaakt ben ik voorzichtig om er snel een mooie pleister van geloof over heen te plakken. Tegelijkertijd geloof ik heel sterk in de helende werking van het evangelie voor ieder mens. Daar wil ik graag over vertellen maar niet door de denkwijze, overtuiging of religie van de ander aan te vallen.

Later in het gesprek vroeg deze vrouw aan mij wat voor mij reden was om vast te blijven houden aan het christelijk geloof. ‘Volgens mij is God onvergelijkbaar’, antwoordde ik haar. ‘Ik kan heel veel leren van andere overtuigingen en denkwijzen maar God is in alles onvergelijkbaar en dat heeft alles met Jezus Christus te maken. Hij maakt in Zijn woorden en daden het verschil’.

Over de gedachte van de onvergelijkbare God las ik bij de missionaris en theoloog Vinoth Ramachandra. In zijn geboorteland Sri Lanka werkte hij veel met Hindoes. Naar aanleiding van Jesaja 45:22 zegt hij: ‘In onze multiculturele, veelkleurige tijd is het niet eenvoudig om exclusief over God te spreken. Maar iedere missionaire religie moet welke zulke claims maken. Hoe kan het anders verspreiden?’ Het is niet de bedoeling om de levenswijze of overtuiging van mensen te bestrijden met evangelie. Het gaat om een uitnodiging van een onvergelijkbare God.

Keer terug naar mij en laat je redden,
ook jullie aan de einden der aarde;
want ik ben God, er is geen ander.
(Jesaja 45:22)

Karma

Iemand vroeg mij naar Karma. Hoe kijk jij daar naar? Is karma te combineren met christelijk geloof? Zijn er overeenkomsten? De vraag zette mij aan het denken. Ik was op de hoogte van de gedachte van oorzaak en gevolg achter het begrip [...]

De wortels van het christendom

Het christendom bestaat ongeveer 2000 jaar. Dit betekent overigens niet dat de wortels van het christendom niet veel ouder zijn. De wortels van het christendom zijn diep verankerd in het Jodendom. Iedereen die zich in het christendom wil verdiepen moet eigenlijk ook [...]

Wat is zonde?

Iedereen kent het woord zonde. Ook heeft iedereen in de gaten als we dit woord gebruiken dat het gaat over iets wat niet helemaal in orde is. Voor Jezus was het heel duidelijk: ieder mens heeft zonde in zijn of [...]

2019-03-15T16:30:04+01:00