Kracht in zwakheid

“Ik begrijp die afbeeldingen van Jezus niet! Waarom wordt hij zo droevig afgebeeld aan een kruis? Het lijkt mij niet de beste manier om iets moois over te brengen.” Het is een reactie van iemand die reageerde op de vraag: “Wat is jouw eerste gedachte bij de persoon van Jezus?”

Het lijden en sterven van Jezus kan verschillende reacties bij ons teweeg brengen. Voor de ene persoon werkt het vervreemdend en voor de ander is het sterk verbonden aan de persoonlijke geloofsbeleving. Zelf hoor ik bij de tweede groep, maar kan ik de andere reactie begrijpen. Regelmatig kom ik mensen tegen die zich afvragen wat er aantrekkelijk is aan een geloof dat het lijden en sterven van Jezus Christus zo belangrijk vindt. In een maatschappij waarin we krachtig, assertief en onafhankelijk moeten zijn, komt het lijden en sterven van Jezus dan ook vaak vervreemdend over.

In de bijbel lezen we in 2 Korinthe 3:4 woorden die spreken over de waarde en de kracht van het lijden en sterven van Jezus: “Want hoewel Hij gekruisigd is door zwakheid, leeft Hij toch door de kracht van God. Ook wij zijn immers zwak in Hem, maar zullen ten opzichte van u leven met Hem, door de kracht van God.” Het kruis en de zwakheid van Jezus wordt hier juist kracht genoemd.

Hoewel het soms tegen ons gevoel kan ingaan, is het juist de kracht van Jezus dat Hij midden in onze gebrokenheid kwam. Hij ontkende en ontweek deze gebrokenheid niet, maar koos ervoor om deze zelfs te ondergaan. Alleen door de gebrokenheid, de zonde, de schuld, de schaamte en de pijn heen was er blijkbaar nieuw leven mogelijk. Zijn opstanding dwars door de gebrokenheid en de dood heen geeft een nieuw begin. Het maakt van Pasen het Paasfeest. We vieren het feest van het leven dwars door de gebrokenheid heen. Het nieuwe leven in en door Jezus Christus!

De laatste week van Jezus

In de Bijbel wordt veel aandacht gegeven aan de laatste week van Jezus. Deze week wordt ook wel de goede week of stille week genoemd. Hoewel deze week vaak omschreven wordt als de laatste week van Jezus klopt dit niet. [...]

2019-03-16T13:23:51+01:00
Ga naar de bovenkant