Waarom lezen christenen de Bijbel?

Voor christenen is de bijbel van groot belang. De meeste christenen lezen daarom ook regelmatig in de bijbel. Christenen geloven dat in de bijbel God zichzelf bekent maakt. Aan de ene kant staan er verhalen in over hoe God de wereld geschapen heeft en hoe hij in het verleden met met mensen om ging. Daarnaast staan er beloften in over de toekomst.

In het tweede gedeelte van de bijbel, het Nieuwe Testament staan de verhalen over Jezus Christus beschreven. Jezus is de kern van het christendom en speelt een bijzondere rol in de levens van christenen. Door de verhalen van Jezus te lezen leren christenen wat ze aan Hem te danken hebben en worden ze geïnspireerd om Jezus te volgen.

Veel christenen lezen de bijbel iedere dag. De verhalen die lezen laten hen zien wie God is en hoe God met mensen omgaat. Het lezen van de bijbel speelt daarom een belangrijke rol in hun relatie met God. Christenen geloven dat God direct communiceert met hen. Daar speelt gebed ook een belangrijke rol bij het lezen van de Bijbel. Christenen vragen of God de woorden die zij lezen wil laten spreken. Er wordt gebeden om inzicht, inspiratie en wijsheid. Op deze manier speelt het lezen van de bijbel een enorm belangrijke rol in het (geloofs)leven van een christen.

Geloof, hoop en liefde

De woorden geloof, hoop en liefde zijn voor de meeste mensen wel bekend. Het zijn woorden die afkomstig zijn uit de Bijbel. In 56 na Christus schreef Paulus aan de christelijke kerk in Korinthe een brief. In deze brief schrijft hij over [...]

2019-03-15T16:46:16+01:00
Ga naar de bovenkant