Christenen hebben het vaak over de persoon Jezus Christus. Waarom praten christenen zo vaak over Jezus Christus? Is dat nu echt nodig? Waar komt dat vandaan?

Het klopt dat christenen vaak over de persoon Jezus Christus spreken. Eigenlijk zijn hier twee hele duidelijke redenen voor aan te wijzen. Ten eerste is het christendom ontstaan vanuit de persoon van Jezus. Zijn leven, daden en woorden zijn de uitgangspunten van het christelijke geloof. Jezus Christus is de kern, het centrum van het christelijke geloof.

Een andere reden zit in de naam ‘christenen’. Toen het christendom ontstond werden volgelingen of gelovigen helemaal nog geen christenen genoemd. Eigenlijk is de naam ‘christen’ als een vorm van scheldwoord ontstaan. In de stad Antiochië werden dre aanhangers van Jezus voor het eerst ‘christianoi’ genoemd. Dit woord komt uit het Grieks. Mensen die bij het huishouden van de Romeinse keizer Augustus werden bijvoorbeeld ‘augustianoi’ genoemd. Christenen waren dus mensen die deel uitmaakte van de hofhouding van Christus (daarom ‘christianoi’).
Waarom spreken christenen zo vaak over Jezus? Hij is de kern, het centrum van het christendom. Daarnaast heeft de naam van christenen daarmee te maken. Christenen zijn mensen die bij Christus (Jezus) horen.