Het lijkt soms wel dat sommige mensen meer waard zijn dan de ander. Zo kan op het ene moment een voetballer verkocht worden voor tientallen miljoenen en werkt tegelijkertijd een arbeider in een ver land voor een paar centen per dag aan onze spijkerbroeken. Hoewel het nooit de bedoeling kan zijn, wordt de waarde van mensen verschillende uitgedrukt.

Hoe bepaal je nu de waarde van een mens?

Wanneer we met elkaar praten over de waarde van mensen dan zullen we het snel met elkaar eens zijn dat iedereen evenveel waard is. Ook begrijp ik best hoe het werkt dat er bijvoorbeeld veel geld omgaat in sport. Het heeft alles met marktwaarde te maken. Het grote gevaar schuilt erin dat we nooit dat afweging maken dat rendement, marktwaarde, geloof, ras of afkomst mee mag gaan spelen in hoeveel je als mens waard bent.

Belangrijke les

Als het gaat om het bepalen van je identiteit en je waarde leerde ik zelf een belangrijke les van de schrijver Henri Nouwen. Hij zei: “Je bent niet wat je kunt of doet. Ook ben je niet wat je bezit. En ook ben je niet wat een ander over je zegt. Je bent Gods geliefde kind”. En dat bepaalt je waarde.

Gods geliefde kind

Henri Nouwen haalt een tekst uit de bijbel aan. Toen Jezus ongeveer 30 jaar was kwam hij bij ene Johannes met de vraag om Hem te dopen. In eerste instantie vond Johannes dat geen goed idee maar doopt Jezus na aandringen toch. Uit de hemel klonk toen een stem die zei: “Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb”.