Wat betekent Pasen?


Pasen is het belangrijkste christelijke feest. Toch weten veel mensen niet meer wat er met Pasen gevierd wordt. Wat is de betekenis van het christelijke Paasfeest?

De opstanding van Jezus

Met Pasen wordt de opstanding van Jezus Christus gevierd. Eigenlijk moet je wanneer je naar de betekenis van Pasen zoekt altijd ook nadenken over Goede Vrijdag. Op deze vrijdag werd Jezus gekruisigd. Op zich niet zo’n opvallende gebeurtenis. Er werden in de tijd van Jezus veel mensen gekruisigd door de Romeinen. Opvallend is echter wel dat Jezus van tevoren over Zijn dood spreekt en zegt dat Hij zelf voor de dood kiest. Dat is meer dan een opvallende dood.

De noodzaak van Jezus’ dood

Jezus sprak over de noodzaak van Zijn dood. Hij vertelde dat Hij moest sterven om de gebrokenheid en zonde van de wereld moest dragen. Zijn dood aan het kruis van in die zin dus veel meer dan een terechtstelling. Aan het kruis droeg Hij de straf op de zonde.

Overwinning op de dood

Met die wetenschap is Pasen beter te begrijpen. Jezus droeg vrijwillig de straf op de zonde: de dood. Hij bleef alleen niet in de dood maar overwon deze. Door deze overwinning hoeft niemand de straf op de zonde te dragen. Jezus keek de dood in ogen voor ons. Het betekent dat dood niet dood meer is. Er is perspectief en hoop. Met dit leven houdt het niet op. Er is door en in Jezus Christus echt Leven.

No items found

6 Responses to Wat betekent Pasen?

 1. Edward 26 maart 2016 at 10:16 #

  Marcus’ 8:31 staat dat hij op de derde dag opstaat.

  De enige manier, waarop we deze onderling ogenschijnlijk tegenstrijdige uitspraken van Jezus met elkaar in harmonie kunnen brengen, is deze uitspraken te zien in het licht van het inclusief tellen van tijd. De hele Bijbel door is deze methode gebruikt bij het berekenen van tijd. En nu moeten we dezelfde methode toepassen, anders blijven we met grote verwarring zitten. Het onredelijk vasthouden aan het Nederlands spraakgebruik van de 21e eeuw, om Grieks of Hebreeuws uit de eerste eeuw uit te leggen, heeft inderdaad tot heel extreme opvattingen geleid. Jezus en Zijn vrienden spraken en schreven volgens de gangbare lite-raire gebruiken van hun tijd. En inclusief tellen maakte onderdeel uit van die spraakgewoontes. Eenvou-dig uitgelegd wil dit zeggen: ook elk gedeelte van een dag wordt als hele dag gerekend.

  Laten we, voordat we in de Bijbel naar een bevestiging van dit principe gaan zoeken, eerst eens lezen wat de gezaghebbende Joodse Encyclopedie hierover te zeggen heeft: “Een korte tijdsperiode op de morgen van de zevende dag wordt gerekend als de zevende dag. De besnijdenis vindt op de achtste dag plaats. Zelfs al zijn van de eerste dag na de geboorte van het kind nog maar een paar minuten over. Dit wordt als één dag gerekend. (deel 4, blz. 475) Hier staat duidelijk de Hebreeuwse manier van tijdberekening uitge-legd. Elk klein onderdeel van een dag wordt als een volledige periode van 24 uur gerekend. Dat is de He-breeuwse gewoonte, zowel in het spreken als in geschreven taal. Als we dit principe zouden negeren, zouden er talloze tegenstrijdigheden opduiken in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. We moeten Bijbeltekst met Bijbeltekst vergelijken, en het eigene van de talen, waarin de Bijbel is geschreven, ge-bruiken. Inclusief tellen is bij alle Bijbelschrijvers een aanvaard beginsel.

 2. ramon 25 maart 2016 at 23:36 #

  Dit alles is gerekend naar de Joodse tijdrekening “De joodse dag begint met zonsondergang. Daarom beginnen sjabbat en alle feestdagen met het verdwijnen van het daglicht en eindigen zij bij het verschijnen van drie sterren aan de hemel”.
  http://www.beleven.org/feesten/kalenders/joodse_kalender.php

 3. Gaby 24 maart 2016 at 12:02 #

  Jezus is (waarschijnlijk) niet op vrijdag gekruisigd, want de berekening klopt idd niet.

  De haas en de eieren zijn natuurlijk niet bijbels, maar een heidense traditie.

  Het idee van nieuw leven en eieren kun je met enige kromme ideeën misschien koppelen aan de opstanding en het “nieuwe” leven van Jezus. 😉

 4. Also unknown 24 maart 2016 at 11:42 #

  Op goede vrijdag is Jezus gekruisigd en gestorven. Als je je er echt in verdiept had had je dit kunnen weten. Lees de evangeliën nog maar goed na. De 2e paasdag is hij opgestaan. Ik zeg geloof of niet. De bijbel is een fantastische ondersteuning

 5. Unknown 19 maart 2016 at 22:40 #

  Leg mij eens uit hoe Jezus kan zeggen dat Hij drie dagen en nachten in het graf zal zijn, om dan vervolgens volgens jullie berekening twee nachten en 1 dag maar in het graf te zijn?
  Of Jezus is niet op vrijdag gekruizigd. Of hij is niet de Messias. Ik persoonlijk denk dat men eens zijn Bijbel goed moet lezen. In 1 van de evangelien staat namelijk dat de sabat groot was. Was er misschien nog een extra sabat?? En wat pasen + haas en eieren betreft. Wel wat denk jij zelf? Bijbels of niet????????????

  Unknowen.

Geef een reactie