[ecp code=”AddThis”]

De onderstaande tekst is gebaseerd op de toespraak die gehouden is in de Paasmeeting in de wijk Oosterheem in Zoetermeer op zondag 31 maart 2011. Om de woorden in de onderstaande tekst goed te begrijpen, kan je het beste eerst Johannes 20:19-29 uit de bijbel lezen.

‘Jezus leeft. Niet te geloven! Hij is opgestaan en wij hebben Hem gezien.’ Ongeveer op deze manier zullen de leerlingen, die Jezus ontmoet hadden, Thomas hebben geprobeerd te overtuigen van de opstanding van Jezus. Thomas was er alleen niet bij en kan het niet geloven. Hij was afwezig toen Jezus verscheen in het midden van de leerlingen en Zijn wonden als gevolg van Zijn lijden toonde. Ondanks dat de andere leerlingen Jezus wel gezien hebben, kan en wil Thomas het niet geloven. Hij kan alleen geloven als hij Jezus zelf ziet en zelf de wonden kan voelen.

Dit jaar hebben wij in de Paasmeeting nagedacht over Pasen aan de hand van het verhaal van Thomas. We hebben nagedacht over hoe het voor Thomas moet zijn geweest, waar zijn twijfels vandaan zouden kunnen komen en op welke manier dat met ons eigen leven te maken heeft.

Obstakels en twijfels
Thomas kan het niet geloven. Net zoals veel mensen moeite, vragen en twijfels hebben bij het verhaal van de opstanding van Jezus. Vragen en twijfels kunnen heel gemakkelijk obstakels worden om niet te (kunnen) geloven. Zo is het heel goed mogelijk dat de manier waarop Jezus sterft een obstakel is om nog verder na te denken over de betekenis ervan. Voor veel mensen is het moeilijk te begrijpen waarom Goede Vrijdag ‘goed’ genoemd wordt. Daarnaast kunnen teleurstellingen rondom geloven en kerk een belangrijke rol spelen. Waarom zou je over de boodschap van Jezus nadenken als de kerk en/of christenen je teleurgesteld hebben? Ook kunnen twijfels aan jezelf een obstakel vormen voor het goede nieuws. Wanneer je bijvoorbeeld je niet kunt voorstellen dat God jouw bijzonder genoeg vindt om voor te lijden en sterven.

Geen verwijt
Het verhaal gaat verder. Jezus verschijnt opnieuw aan Zijn leerlingen. Hij nadert Thomas en nodigt hem uit om de wonden aan Zijn lichaam te voelen. Jezus komt Thomas tegemoet en levert hem tastbaar bewijs. Thomas breekt en kan Jezus alleen nog maar als zijn Heer en God belijden. Opvallend mooi is dat er bij Jezus geen enkel verwijt is naar Thomas. Jezus komt hem tegemoet en spreekt: ‘Wees niet ongelovig maar geloof!’

Omgaan met vragen en twijfels
Thomas krijgt tastbaar bewijs van Jezus zelf. Maar hoe kunnen wij in onze tijd omgaan met onze vragen en twijfels? De monnik Thomas Merton deed de volgende uitspraak: ‘Geloven betekent twijfelen. Geloven is niet het onderdrukken van twijfels. Het is de twijfel te boven komen en dat doe je door er doorheen te gaan. Een gelovig mens die nooit de beleving van twijfel heeft is niet een gelovig mens’. Deze uitspraak is niet bedoeld om mensen die nooit twijfels hebben in de put te praten. Maar deze uitspraak heeft een andere bedoeling. Het is niet de bedoeling om je vragen en twijfels uit de weg te gaan, maar je moet er juist doorheen. Heb je moeite met de afschrikwekkendheid van het kruis? Dan moet je jezelf juist confronteren met het belang en de betekenis van het kruis. Heb je teleurstellingen meegemaakt? Dan moet je jezelf afvragen of God je heeft teleurgesteld of mensen? Heb je twijfels over jezelf? Zoek dan passages in de Bijbel die gaan over hoe God juist liefdevol naar mensen kijkt. Twijfel kan op deze manier juist iets positief uitrichten. Op deze manier kunnen zwakke plekken in ons geloof juist sterker worden.

Uit de spagaat komen
Voor veel mensen is twijfel als een spagaat. Als je in een spagaat zit, kun je geen kant meer op. Niet vooruit en niet achteruit. Je zit vast. Zo voelt het als je regelmatig twijfelt. Dus tijd om in beweging te komen! Misschien moet je in een wat meer ontspannen houding gaan zitten? Dat scheelt. Uit de kramp. In een luisterhouding. Luisteren naar Jezus. Wat heeft Hij te zeggen tot jou? Wanneer we kijken naar Jezus en luisteren naar Zijn woorden dan is het mogelijk om te ontdekken dat Hij leeft en dat Hij als levende Heer onderdeel wil uitmaken van ons leven.

Niet zien en toch geloven
Jezus gaat als laatste nog in op het ongeloof van Thomas. De reden dat Thomas gelooft is omdat hij Jezus daadwerkelijk te zien kreeg. Jezus geeft aan dat je gelukkig bent wanneer je Jezus niet hebt gezien maar toch hebt geloofd. Deze uitspraak deed Jezus toen maar lijkt gericht op ons vandaag. Jezus deed deze uitspraak om alle gelovigen te bemoedigen die Hem zelf nooit in levende lijve zouden zien. Het is niets bedoeld als doekje voor het bloeden. Jezus doet deze uitspraak omdat Hij weet dat hoewel mensen Hem niet in levende lijven zouden kunnen zien, zij Hem wel in hun leven zouden kunnen ervaren.

De aanwezigheid van Jezus in ons leven
Wat Jezus bedoelt, is dat wanneer wij de woorden van Jezus in ons leven toelaten dat de wonden in Zijn handen als het ware te voelen zijn. Dat we vanmorgen als het waren meevoelen met Thomas. Het moest bij hem nog landen. De wonden in de handen van Jezus waren ook voor Hem. De wonden in de handen van Jezus waren ook bedoeld voor u, jou en mij.

Jezus is anders
Wanneer je de verhalen over Jezus leest dan gaat je opvallen dat Jezus zo vaak anders reageert. Ook rondom het lijden en sterven van Jezus heb je momenten dat je denkt. Zeg het nou! Legt het uit! Maar Jezus doet het anders. Het gaat Jezus namelijk niet om gelijk te krijgen. Hij is niet op uit om discussies te winnen. Iedere keer is Jezus uit om ons tot nadenken te zetten. Iedere keer probeert Hij het uit te leggen: Heb je nu in de gaten wie ik ben en wat ik in jouw leven wil betekenen?

Luisteren
Maar hoe kan je dat in je eigen leven in de praktijk brengen? Luister naar Jezus. Laat Hem zijn wonden tonen. Geef Jezus te kans om in jouw leven te laten zien wie Hij is. Hij is de Zoon van God die koos voor de dood aan het kruis. Om ons te bevrijden. Hij geeft ons hoop. Hij geeft jouw hoop. Jouw moeiten, jouw twijfels jouw pijn, jouw fouten zijn niet het einde. Hij heeft het overwonnen. Jezus leeft! En Hij wil leven in uw, jouw en mijn leven. Dat is geweldig. Dat is Pasen!