De laatste week van Jezus

In de Bijbel wordt veel aandacht gegeven aan de laatste week van Jezus. Deze week wordt ook wel de goede week of stille week genoemd. Hoewel deze week vaak omschreven wordt als de laatste week van Jezus klopt dit niet. Deze laatste week blijkt namelijk zowel de afsluiting als een nieuwe start van het […]

De laatste week van Jezus2019-03-15T16:47:49+01:00

Palmzondag: Jezus’ intocht in Jeruzalem

De zondag voor Pasen wordt Palmzondag genoemd. Dit heeft alles te maken met wat er op deze dag gebeurde (zie palmtakken). Het is traditioneel de start van de stille week of goede week; de laatste week van Jezus voor Pasen. Hoewel de discipelen van Jezus niet wisten dat wat er allemaal ging gebeuren, waren […]

Palmzondag: Jezus’ intocht in Jeruzalem2019-03-15T09:37:22+01:00

Wat betekent advent?

De vier weken voor Kerst wordt door christenen de periode van advent genoemd. Het woord komt van adventum (Latijns) en betekent komst. Het is een periode voor het daadwerkelijke Kerstfeest waarin we ons voorbereiden op de komst van Jezus Christus. Dat is immers de betekenis van kerst: De geboorte van Jezus vertelt ons het verhaal van God […]

Wat betekent advent?2019-03-16T13:15:33+01:00

De geloofssprong

Met de uitspraak ‘Eerst zien dan geloven‘ wordt over het algemeen bedoeld dat je pas iets kan geloven wanneer iets bewezen is. De uitspraak komt oorspronkelijk uit een beschrijving in de Bijbel van een gebeurtenis die plaats vindt na de opstanding van Jezus. In Johannes wordt beschreven hoe Jezus Zijn volgelingen bezoekt nadat […]

De geloofssprong2019-03-14T17:46:34+01:00

Over deze website

Mijn naam is Henk Boerman. In 2001 ben ik begonnen met de opzet van deze website. In mijn gesprekken met klasgenoten, vrienden en collega’s kwam regelmatig geloven, het leven, God en de persoon Jezus Christus ter sprake. In deze gesprekken werden mij vragen gesteld waar ik niet altijd een direct en goed antwoord op wist. Om mij […]

Over deze website2019-03-14T20:52:29+01:00

Het Kerstverhaal

Via verschillende films komen er rondom de kerstdagen allerlei kerstverhalen onze wereld binnen. Meestal zijn dit gezellige familiefilms, films over de kerstman en natuurlijk het overbekende verhaal van Scrooge. Het echte kerstverhaal gaat over de geboorte van Jezus Christus. Het verhaal van het kind in de kribbe. In het kerstverhaal gaat het in eerste […]

Het Kerstverhaal2019-03-16T13:28:29+01:00

Pinksteren

Het Pinksterfeest of Pinksteren is niet bij veel mensen bekend. Dit heeft alles met de inhoud van het feest te maken. Het is namelijk het feest van Gods Geest. Hoewel het een prachtige inhoud heeft, spreekt het voor veel mensen niet tot de verbeelding. De geboorte van Jezus of zijn sterven is veel concreter. Toch […]

Pinksteren2018-04-03T10:28:57+01:00

Geloof, hoop en liefde

De woorden geloof, hoop en liefde zijn voor de meeste mensen wel bekend. Het zijn woorden die afkomstig zijn uit de Bijbel. In 56 na Christus schreef Paulus aan de christelijke kerk in Korinthe een brief. In deze brief schrijft hij over de liefde. Hij zegt: ‘Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar […]

Geloof, hoop en liefde2019-03-15T09:32:29+01:00

Waarom lezen christenen de Bijbel?

Voor christenen is de bijbel van groot belang. De meeste christenen lezen daarom ook regelmatig in de bijbel. Christenen geloven dat in de bijbel God zichzelf bekent maakt. Aan de ene kant staan er verhalen in over hoe God de wereld geschapen heeft en hoe hij in het verleden met met mensen om […]

Waarom lezen christenen de Bijbel?2019-03-15T16:46:16+01:00