De laatste week van Jezus

In de Bijbel wordt veel aandacht gegeven aan de laatste week van Jezus. Deze week wordt ook wel de goede week of stille week genoemd. Hoewel deze week vaak omschreven wordt als de laatste week van Jezus klopt dit niet. Deze laatste week blijkt namelijk zowel de afsluiting als een nieuwe start van het leven van Jezus. Het lijden en de dood blijken niet het einde. In de beschrijvingen over Jezus lezen we dus dat het na ‘de laatste week’ verder gaat.

Petrus wordt hersteld door Jezus helende liefde

Petrus is een leerling van Jezus. Op de avond voor dat Jezus sterft, vindt er een belangrijke gebeurtenis in het leven plaats. Het zal hem zijn hele leven bijblijven. Wanneer Jezus is gevangen genomen wordt Petrus herkend als leerling van [...]

2019-03-15T16:47:49+01:00