De laatste week van Jezus

In de Bijbel wordt veel aandacht gegeven aan de laatste week van Jezus. Deze week wordt ook wel de goede week of stille week genoemd. Hoewel deze week vaak omschreven wordt als de laatste week van Jezus klopt dit niet. Deze laatste week blijkt namelijk zowel de afsluiting als een nieuwe start van het leven van Jezus. Het lijden en de dood blijken niet het einde. In de beschrijvingen over Jezus lezen we dus dat het na ‘de laatste week’ verder gaat.

Wat is Pinksteren?

De betekenis van Pinksteren of het Pinksterfeest is voor niet bij veel mensen bekend. Dit heeft alles met de inhoud van het feest te maken. Het is namelijk het feest van Gods Geest. Hoewel het een prachtige inhoud heeft, spreekt het [...]

2019-03-15T16:47:49+01:00